Moduliai 11-tų klasių moksleiviams

KAUNAS

Psichologiniai tyrimai;

Taikomoji matematika;

Ekonominis raštingumas;

Taikomoji istorija;

Gamtamokslinis ugdymas. 

VILNIUS

Fizika (mechanika + elektra, magnetizmas, optika);  

Šiuolaikinis mokslas;  

Filosofija (iškalbos gebėjimai, erudicija);  

Istorija, politika;

Astronomija.