Programos vykdytojai

Programos vykdytojai: Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva), „IP Capital“ (Izraelis) ir tarptautiniu mastu pripažintas Rišon Leziono „Ron Vardi“ centras (Izraelis).

Tarptautinės programos gabiems vaikams vykdytojais tapo Vytauto Didžiojo universitetas, studijas organizuojantis pagal artes liberales principus, „IP Capital“ ir tarptautiniu mastu pripažintas Izraelio Rišon Leziono „Ron Vardi“ centras, ugdantis ir padedantis atsiskleisti pažintinėms bei kūrybinėms talentingų vaikų kompetencijoms. Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sode sukurtoje atviroje mokymosi aplinkoje vaikai sutiks mokytojus ir dėstytojus, tapsiančius vaiko partneriais augant ne tik intelektualiai, bet ir emociškai.

„Ron Vardi“ centras

1986 metais įkurtas „Ron Vardi“ centras yra viena iš novatoriškiausių mokymosi aplinkų ir vienas iš pažangiausių mokymosi strategijų kūrėjų centrų Izraelyje. Nuo robotikos ir programų kūrimo iki prozos ir tapybos, nuo muzikos ir lėlių kūrimo iki astrofizikos ir žemės mokslų – „Ron Vardi“ mokykla gabiems ir talentingiems vaikams yra derlinga dirva rytojaus mokslo ir technikos, menų ir humanitarinių mokslų lyderiams.

Centrui yra suteiktas jaunojo genijaus Ron Vardi vardas. R. Vardi gimė 1964 m. gegužės 26 d. ir būdamas vos 12 metų įstojo į universitetą (the Weizmann Institute of Science). 1984 m., jis žuvo Libane karo tarnybos metu.