Priėmimas

I etapas

REGISTRACIJA

VYKSTA! Kviečiame tėvelius, norinčius, kad jų vaikai mokytųsi „Gifted“ programoje, registruoti juos į testavimą. Programoje gali dalyvauti vaikai nuo 4 iki  18 m.

Į testavimą kviečiami tik užsiregistravę el. būdu ir pasirinkę tinkamą testavimo dieną vaikai. Informacija dėl registracijos teikiama el.paštu gifted@vdu.lt.

REGISTRACIJA

II etapas

TESTAVIMAS

PRASIDĖJO! Testavimas vykdomas pagal Izraelio partnerių metodiką. Jo metu siekiama įvertinti individualius vaiko intelektinius gebėjimus ir mokymosi ypatumus bei atrinkti gabius mokinius į Programą. Atranką atlieka „Gifted“ centro atstovai.

Testavimas vyksta nuo 2022 m. balandžio 25 d. iki 2022 m. rugpjūčio 20 d. individualiai suderintu laiku. Jo metu vaiko bus prašoma atlikti užduotis, padedančias nustatyti jo intelektinius ir mokymosi
gebėjimus. Vaikas taip pat dalyvaus pokalbyje su atranką vykdančiu specialistu. Dalyvavimas atrankoje truks 1-1,5 valandos

Ateidami į testavimą vaikai / tėvai su savimi turi turėti:
– pavedimo už testavimą kopiją;
– tėvų pasirašytą sutikimą, kurį atsiųsime el. paštu (tuo atveju, jei vyresnių klasių moksleiviai ateina
vieni).

Atkreipiame dėmesį, kad surinkti duomenys naudojami siekiant atrinkti mokinius į programą. Mokiniams, patekusiems į programą, el. paštu siunčiami dalyvavimo programoje sertifikatai. Testo rezultatai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.

Testavimas – mokamas. Kaina – 50 Eur.
Sąskaita – LT 837044060005282194, AB SEB bankas
Gavėjas – Vytauto Didžiojo universitetas
Mokėjimo paskirtyje nurodyti: vaiko vardas, pavardė, amžius, mokestis už testavimą „Gifted“.

III etapas

SUTARTIES PASIRAŠYMAS

Su šeimomis, kurių vaikai, atrenkami į programą, pasirašoma sutartis. Mokymasis „Gifted“ programoje yra
mokamas.
Sąskaita – LT 837044060005282194, AB SEB bankas.
Gavėjas – Vytauto Didžiojo universitetas.
Mokėjimo paskirtis: „Gifted“ programa, vaiko vardas ir pavardė, už dalyvavimą programoje.

Kaunas
Mėnesio mokestis priešmokyklinukams (4 – 6 m.) – 100 Eur.
Vieta – Kaunas, VDU Botanikos sodas (Ž. E. Žilibero g. 2).
Užsiėmimai vyksta šeštadieniais.

Mėnesio mokestis 3, 4, 5, 10 ir 11 klasių moksleiviams  – 100 Eur.
Vieta – Kaunas, VDU Botanikos sodas (Ž. E. Žilibero g. 2).
Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę nuo 16 iki 18.30 val.

Vilnius
Mėnesio mokestis 3, 4, 5, 10 ir 11 klasių moksleiviams – 100 Eur.
Vieta – Vilnius, VDU Švietimo akademija (T. Ševčenkos g. 31).
Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę nuo 16 iki 18.30 val.

IV etapas

MOKYMASIS PROGRAMOJE

Mokymasis programoje yra organizuojamas pagal akredituotas modulių programas, kurias rengia kartu su
Izraelio partneriais mokytojai. Mokymo programos trukmė – 90-100 akad. val. per mokslo metus.
Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę. Vieno užsiėmimo trukmė 3 akad. val. Kiekvienos klasės mokymo
programa yra sudaroma iš 3-5 skirtingų modulių, kuriuos veda apmokyti, sertifikuoti mokytojai, dėstytojai.
Be mokytojų vedamų užsiėmimų vyksta ir psichologų veiklos.