Apie mus

Programa „Gifted“ – tai atvira mokymosi aplinka, kurioje vaikai sutiks mokytojus ir dėstytojus, tapsiančius partneriais augant ne tik intelektualiai, bet ir emociškai. Specialiai parengti ekspertai paruošė septynias specialias programas gabių vaikų ugdymui ir profesionalią IQ testavimo metodiką, pagal kurią nustatomas vaiko intelekto koeficientas, siekiant parengti individualų ugdymo planą kiekvienam, atsižvelgiant į jo gebėjimus. Programa yra vykdoma pagal Izraelio „Ron Vardi“ centro (įkurtas 1986 m.) modelį.

Programos metu dalyviams taip pat bus teikiamos psichologų konsultacijos, organizuojamos žiemos ir vasaros stovyklos, konsultacijos ir seminarai tėvams.

„Gifted“ programoje:

 • Gabių vaikų ugdymas nuo 3 m. iki 18 m amžiaus. 2020 m. rugsėjo mėn. pradedama dirbti su 3-ių ir 11-ų klasių mokiniais.
 • Bus teikiamos psichologų konsultacijos ir vykdomas gabių vaikų atpažinimas.
 • Organizuojamos žiemos ir vasaros stovyklos, skirtos pagilintam matematikos, biologijos, užsienio kalbų, meninio, geografijos, istorijos, chemijos, fizikos ir kitų disciplinų ugdymui.
 • Organizuojamos konsultacijos ir seminarai tėvams.
 • Plėtojami gabių vaikų ugdymo tyrimai.
 • Vykdomas pedagogų ir švietimo įstaigų vadovų profesinis tobulinimas, skirtas plėtoti gabių vaikų ugdymui reikalingas kompetencijas.

Programoje mokiniai:

 • Ugdys STEAM (biologijos, fizikos, chemijos, matematikos, informatikos), meno, literatūros, teisės, verslo, filosofijos, verslumo ir kitus gebėjimus.
 • Vedami noro tobulėti mokysis atkaklumo, kūrybingumo, lavins kritinio ir originalaus (nepriklausomo) mąstymo įgūdžius, analitinius ir komunikacinius gebėjimus, veikti bei mąstyti neapibrėžtose situacijose ir gyvenime taikyti visapusio išsilavinimo artes liberales
 • Mokysis daugiakrypčio mąstymo, kurs tarpdisciplinines vizijas kelių sričių sandūroje, lavins analitinius gebėjimus.
 • Mokysis pilietiškumo, socialinio jautrumo, atsakomybės, aiškinsis apie vertybes.
 • Aktyviai veiks, kurs naujas idėjas bei gebės jas realizuoti.