Programa „Gifted“

„Gifted“ – tai tarptautinė Lietuvos-Izraelio gabių vaikų ugdymo programa, kuri yra skirta intelektualiam ir
emociniam talentingų vaikų ugdymui. Ji vykdoma pagal tarptautiniu mastu pripažintą Izraelio gabių vaikų
švietimo modelį, kurį sudaro specialios ugdymo programos 3-18 metų vaikams ir profesionali intelekto
koeficiento (IQ) testavimo metodika.

Mes tikime, kad kiekvienas vaikas yra unikalus. Kaip ir tėvai tiki savo vaiku. Labai dažnai savo vaiko ištarta
frazė, pasakytas sąmojis, atliktas veiksmas, sugalvotas eksperimentas ar piešinys bus ypatingesnis nei kitų.
Turime pripažinti, kad yra dalykų, kurie neišvengiamai nebus objektyvūs. Ir tai yra natūralu – meilė ir
dėmesys šeimoje yra esminiai dalykai, kurie suteikia gyvenimui didžiausią prasmę.

Šiuolaikinės valstybės vis dažniau rengia programas, skirtas motyvuoti šiuos talentingus vaikus, ir jų
vykdymui skiria dideles investicijas. Po intensyvaus pasiruošimo tokia programa startavo ir mūsų šalyje. Tai
pirmoji gabių vaikų ugdymo programa Lietuvoje.

Programa yra vykdoma pagal 1986 m. įkurto Izraelio „Ron Vardi“ centro modelį. Specialiai parengti
mokytojai ir dėstytojai paruošė programas gabių vaikų gebėjimų intelektualiam ir emociniam ugdymui. Taip
pat kartu pristatoma ir profesionali IQ testavimo metodika, pagal kurią bus nustatomas vaiko intelekto
koeficientas (IQ). Izraelio praktika rodo, kad labai svarbu tiksliai identifikuoti IQ dydį, siekiant adaptuoti
ugdymo turinį pagal individualius poreikius.

Programa „Gifted“ – tai atvira mokymosi aplinka, kur vaikai sutiks mokytojus ir dėstytojus, tapsiančius
partneriais augant ne tik intelektualiai, bet ir emociškai. Specialiai parengti ekspertai paruošė septynias
specialias programas gabių vaikų ugdymui ir profesionalią IQ testavimo metodiką, pagal kurią nustatomas
vaiko intelekto koeficientas, siekiant parengti individualų ugdymo planą kiekvienam, atsižvelgiant į jo
gebėjimus.

Programos dalyviams taip pat teikiamos psichologų konsultacijos, organizuojamos žiemos ir vasaros
stovyklos, rengiamos konsultacijos ir seminarai tėvams.

Veiklos:

 • Gabių vaikų ugdymas nuo 3 m. iki 18 m amžiaus;
 • psichologų konsultacijos ir gabių vaikų atpažinimas;
 • žiemos ir vasaros stovyklos, skirtos pagilintam matematikos, biologijos, užsienio kalbų, meninio,
  geografijos, istorijos, chemijos, fizikos ir kitų disciplinų ugdymui;
 • konsultacijos ir seminarai tėvams;
 • gabių vaikų ugdymo tyrimai;
 • pedagogų ir švietimo įstaigų vadovų profesinis tobulinimas, skirtas plėsti gabių vaikų ugdymui
  reikalingas kompetencijas.

Programoje vaikai:

 • Ugdys STEAM (biologijos, fizikos, chemijos, matematikos, informatikos), meno, literatūros, teisės,
  verslo, filosofijos, verslumo ir kitus gebėjimus.
 • Vedami noro tobulėti sieks atkaklumo, kūrybingumo, lavins kritinio ir originalaus (nepriklausomo)
  mąstymo įgūdžius, analitinius ir komunikacinius gebėjimus, mokysis veikti bei mąstyti
  neapibrėžtose situacijose ir gyvenime taikyti visapusio išsilavinimo artes liberales.
 • Mokysis daugiakrypčio mąstymo, kurs tarpdisciplinines vizijas kelių sričių sandūroje.
 • Mokysis pilietiškumo, socialinio jautrumo, atsakomybės, ugdys vertybes.
 • Aktyviai veiks, generuos naujas idėjas bei gebės jas realizuoti.