Apie centrą „Gifted“

VDU ŠA gabių vaikų ugdymo centras „Gifted“ – tai neformaliojo ugdymo mokykla, dirbanti pagal universiteto specialistų adaptuotą tarptautinę Lietuvos-Izraelio gabių vaikų ugdymo programą. Po intensyvaus pasiruošimo ši programa startavo Lietuvoje 2020 m. Ji vykdoma pagal tarptautiniu mastu pripažintą Izraelio gabių vaikų švietimo modelį, kurį sudaro ugdymo programos įvairaus amžiaus vaikams.

Programa vykdoma pagal 1986 m. įkurto Izraelio „Ron Vardi“ centro modelį. Specialiai parengti mokytojai ir dėstytojai ruošia programas gabių vaikų gebėjimų intelektiniam ir emociniam ugdymui.

 

Į programą vaikai ir jaunuoliai priimami atlikus testą.

Atsižvelgiant į testo rezultatus (vaiko stiprybes), sudaromos grupės. Mokytojai rengia programas kiekvienai grupei individualiai. Programa skiriama mokslo metams. Ją sudaro 5-6 įvairius gebėjimus ugdantys moduliai bei, kas ypač svarbu gabiems vaikams, psichologo vedami užsiėmimai (grupėse ir individualiai pagal poreikį).

Gabių vaikų ugdymo centras – tai ne korepetitorių paslaugų centras. GIFTED centre ypatingas dėmesys skiriamas vaiko gabumų atsiskleidimui, stiprinimui. Todėl kiekvieno centro mokytojo užduotis  sudaryti tinkamas sąlygas vaikui atsiskleisti pagal gebėjimų lygį ir kūrybingumą (Hallahan ir Kauffman, 2003).

Programos dalyviams  teikiamos psichologų konsultacijos, organizuojamos žiemos ir vasaros stovyklos, rengiamos konsultacijos ir seminarai tėvams.

Centro veiklos:

 • gabių vaikų ugdymas nuo 4 m. iki 18 m amžiaus;
 • psichologų konsultacijos ir gabių vaikų atpažinimas;
 • stovyklos;
 • konsultacijos ir seminarai tėvams;
 • gabių vaikų ugdymo tyrimai;
 • pedagogų ir švietimo įstaigų vadovų profesinis tobulinimas, skirtas plėsti gabių vaikų ugdymui reikalingas kompetencijas.

Programoje vaikai:

 • Ugdys STEAM (biologijos, fizikos, chemijos, matematikos, informatikos), meno, literatūros, teisės,
  verslo, filosofijos, verslumo ir kitus gebėjimus.
 • Vedami noro tobulėti sieks atkaklumo, kūrybingumo, lavins kritinio ir originalaus (nepriklausomo)
  mąstymo įgūdžius, analitinius ir komunikacinius gebėjimus, mokysis veikti bei mąstyti
  neapibrėžtose situacijose ir gyvenime taikyti visapusio išsilavinimo artes liberales.
 • Mokysis daugiakrypčio mąstymo, kurs tarpdisciplinines vizijas kelių sričių sandūroje.
 • Mokysis pilietiškumo, socialinio jautrumo, atsakomybės, ugdys vertybes.
 • Aktyviai veiks, generuos naujas idėjas bei gebės jas realizuoti.

Programa yra mokama. Metinė programos kaina 990 eur ( 9 mėn.x 110 eur/mėn.).