Moduliai 4-tų klasių moksleiviams

KAUNAS

Pirmieji mokymosi metai: 

Socialinis, kalbinis ugdymas ir sveika gyvensena;

Gamtamokslinis ugdymas;

Matematika ir menai. 

Antrieji mokymosi metai:

Socialinis, kalbinis ugdymas ir sveika gyvensena;

Lietuvių kalba ir menai;

Taikomoji matematika.

VILNIUS

Asmenybinė ūgtis;

Robotika;

Matematika aplink mus.