Viduriniojo kurso moduliai vaikams iki 14 m.

Gamtamokslinio ugdymo modulis

Mokytoja Rasa Kirkaitė

Tikslai

Iš biologijos, chemijos, fizikos ir gamtos istorijos atrasime neįtikėtinų paslapčių, nuostabių teorijų ir išnagrinėsime kai kuriuos įdomius eksperimentus.

Temos

 1. Medžiagų pernaša (aptariant ir pastebimus pavyzdžius aplinkoje). Praktiniai: Osmoso reiškinio tyrimas (bulvės skiltelės, skirtingos koncentracijos tirpalai); Difuzija (naudojant maisto dažus ir ne tik); Turgorinis slėgis (su balionu arba augalais).
 2. Fotosintezė. Bandymas stebint apšvietimo intensyvumo reikšmę, deguonies išsiskyrimo nustatymas ir kt. (Reikalinga – Elodėjos šakelių).
 3. Kaip ląstelės kvėpuoja (modulio kurimas).
 4. Ląstelių specializacija (priklausomai nuo turimų priemonių galbūt stebėjimas per mikroskopą jei ne kitoks vizualinis pateikimas), diskusija, protmūšis.
 5. Iš ląstelių link organizmo – „o kaip aš?“, žmogaus energijos poreikiai, virškinimas.

 

Modulis „Slaptieji kodai“

Mokytoja Jolita Verseckaitė

Tikslai

 1. Susipažinti su įvairiais informacijos kodavimu ir perdavimo būdais.
 2. Dirbant grupėse sukurti ir pristatyti savo sukurtą informacijos kodavimo būdą; pateikti bent 2 koduotas užduotis kitoms grupėms.

Temos

 1. Skaičiai, skaičiavimo sistemos, skaičių užrašymo būdai senovėje ir dabar.
 2. Slaptieji kodai – šifruotos žinutės.
 3. Dantiraštis, Brailio raštas ir Morzės abėcėlė.
 4. Žinutė į kosmosą – kaip pateikti informaciją, kad ją suprastų bet kas?
 5. Kriptovaliutos ir Blockchain technologijos.
 6. Slaptas susirašinėjimas – sukurk savo šifrą (mokinių sukurtų kodavimo sistemų pristatymas ir užduočių viktorina).

Laukiamas rezultatas: Mokiniai tyrinės įvairias skaičiavimo sistemas, susipažins su skaičiaus istorija, jo vaizdavimu ir užrašymu senovėje bei įvairiose srityse dabar. Spręsdami įvairias „šnipų žinučių“ užduotis, išmoks mąstyti netradiciškai, lavins kritinį mąstymą. Viso modulio metu mokiniai grupėse atliks projektą, kurio tikslas bus sukurti slaptą kodavimo sistemą, užkoduoti 2 (ir daugiau) užduotis – šifruotes ir jas pateikti modulio pabaigoje organizuojamose varžytuvėse.

 

Modulis ,,Įdomioji istorija (1)“

Mokytojas Algis Bitautas

Tikslai

 1. Padėti mokiniams formuoti istorinę sąmonę, supratimą, kad šiandienos pasaulis, jo tvarka ir vertybės yra istoriškai sąlygotos ir kintančios.
 2. Padėti mokiniams formuoti kritinio mąstymo, kūrybiškumo, komunikabilumo kompetencijas.

Temos

 1. Įvadinė pamoka: Žmonių vardai, pavardės ir slapyvardžiai istorijoje.
 2. Žymiausi mūšiai ir karinės operacijos.
 3. Moterų emancipacijos istorija.
 4. Įtakingiausios Lietuvos istorijos asmenybės.
 5. Istoriniai filmai. Kas tikra o kas ne? Kokie yra geriausiai vertinami istoriniai kino filmai?
 6. Ekskursija po Vilniaus įdomybes.

Laukiamas rezultatas: Mokinių tiriamųjų darbų pristatymas.

 

Modulis ,,Įdomioji istorija (2)“

Mokytojas Algis Bitautas

Tikslai

 1. Padėti mokiniams formuoti istorinę sąmonę, supratimą, kad šiandienos pasaulis, jo tvarka ir vertybės yra istoriškai sąlygotos ir kintančios.
 2. Padėti mokiniams formuoti kritinio mąstymo, kūrybiškumo, komunikabilumo kompetencijas.

Temos

 1. Įvadinė pamoka:
 2. Žymiausi istorikai ir jų darbai: Kiek ir kokių istorijų turime?
 3. Vienuolika tikėjimų, arba Lietuva ne tik su Kristumi, bet ir su žydų Jahve, totorių Alachu
 4. Įtakingiausios Pasaulio istorijos asmenybės: skirstymas, top‘ai
 5. Istoriniai filmai. Kas tikra o kas ne? Kokie yra geriausiai vertinami istoriniai kino filmai?
 6. Ekskursija po Vilniaus įdomybes.

Laukiamas rezultatas: Mokinių tiriamųjų darbų pristatymas.

 

Modulis „Mokomės iš gamtos (1)“

Mokytojas Raimundas Žaltauskas

Tikslai

Suteikti žinias ir būdus, kaip pažinti mus supantį pasaulį, pamatyti gamtoje vykstančius procesus. Užsiėmimų metu, atliekant įvairius bandymus, kuriuos atlikti reikia paprastų, dažniausiai gamtoje ar buityje nesunkiai randamų priemonių, besimokantiesiems padės pažinti aplinką, suprasti joje vykstančius procesus, pamilti supantį pasaulį ir jį tausoti. Užsiėmimų metu tyrinėjama cheminės medžiagų savybės, fizikiniai gamtos reiškiniai, kuriami modeliai, interpretuojami stebėjimų gamtoje rezultatai. Tai skatina tapti aktyviu tyrėju, pažįstančiu aplinką ir gebančiu priimti aplinkai palankius sprendimus.

Temos

 1. Geografinės padėties nustatymas. Orientavimasis gamtoje.
 2. Organizmų reakcija į drėgmę aplinkoje.
 3. Vėjo greičio nustatymas.
 4. Temperatūros matavimai. Šiluma.
 5. Medžiagų savybės ir degumas.
 6. Puošnieji kristalai.
 7. Atmosfera ir jos slėgis.
 8. Nesvarumas. Garso bangų sklidimas ore.
 9. Vandens tūrio kitimas. Paviršiaus įtempimas. „Dekarto naras“.

Laukiamas rezultatas: Geba analizuoti nagrinėtus gamtoje vykstančius reiškinius, supranta vykkstančius procesus, geba pasinaudoti esminėmis sąvokomis ir dėsniais, paaiškinti šių reiškinių praktinį taikymą.

 

Modulis „Mokomės iš gamtos (2)“

Mokytojas Raimundas Žaltauskas

Tikslai

Suteikti žinias ir būdus, kaip pažinti mus supantį pasaulį, pamatyti gamtoje vykstančius procesus. Užsiėmimų metu, atliekant įvairius bandymus, kuriuos atlikti reikia paprastų, dažniausiai gamtoje ar buityje nesunkiai randamų priemonių, besimokantiesiems padės pažinti aplinką, suprasti joje vykstančius procesus, pamilti supantį pasaulį ir jį tausoti. Užsiėmimų metu tyrinėjama cheminės medžiagų savybės, fizikiniai gamtos reiškiniai, kuriami modeliai, interpretuojami stebėjimų gamtoje rezultatai. Tai skatina tapti aktyviu tyrėju, pažįstančiu aplinką ir gebančiu priimti aplinkai palankius sprendimus.

Temos

 1. Aukso taisyklės ir Fibonačio skaičių sekos gamtoje.
 2. Rūšiavimas“.
 3. Skysčio paviršiaus įtempimas.
 4. Augalų transpiracija.
 5. Regos poveikio pusiausvyros išlaikymui nustatymas.
 6. Kūno dalių dominavimo nustatymas.
 7. Elektromagnetinis spinduliavimas ir žmogaus sveikata.

Laukiamas rezultatas: Geba analizuoti nagrinėtus gamtoje vykstančius reiškinius, supranta vykkstančius procesus, geba pasinaudoti esminėmis sąvokomis ir dėsniais, paaiškinti šių reiškinių praktinį taikymą.