Viduriniojo kurso moduliai vaikams iki 14 m.

STEM ugdymo modulis „Skrydis”

Mokytojas Mykolas Mališauskas

Užsiėmimų temos:

 1. Eksperimentinio tyrimo metodika. Lėktuvai
 2. Reaktyvinis judėjimas
 3. Sklandymas
 4. Pakabinti objektai. Skridiniai
 5. Aitvarai
 6. Raketos ir palydovai

 

Modulis „Finansinis raštingumas”

Mokytoja Kornelija Gedrikaitė

Užsiėmimų temos:

 1. Laivo katastrofa 
 2. Kur mes patekome?   
 3. Kur dabar gyvensiu?
 4. Iš kur gauti maisto?
 5. Pavojus!
 6. Išsigelbėjimas

 

Gamtamokslinio ugdymo modulis

Mokytoja Rasa Kirkaitė

Tikslai

Iš biologijos, chemijos, fizikos ir gamtos istorijos atrasime neįtikėtinų paslapčių, nuostabių teorijų ir išnagrinėsime kai kuriuos įdomius eksperimentus.

Temos

 1. Medžiagų pernaša (aptariant ir pastebimus pavyzdžius aplinkoje). Praktiniai: Osmoso reiškinio tyrimas (bulvės skiltelės, skirtingos koncentracijos tirpalai); Difuzija (naudojant maisto dažus ir ne tik); Turgorinis slėgis (su balionu arba augalais).
 2. Fotosintezė. Bandymas stebint apšvietimo intensyvumo reikšmę, deguonies išsiskyrimo nustatymas ir kt. (Reikalinga – Elodėjos šakelių).
 3. Kaip ląstelės kvėpuoja (modulio kurimas).
 4. Ląstelių specializacija (priklausomai nuo turimų priemonių galbūt stebėjimas per mikroskopą jei ne kitoks vizualinis pateikimas), diskusija, protmūšis.
 5. Iš ląstelių link organizmo – „o kaip aš?“, žmogaus energijos poreikiai, virškinimas.

 

 

 

Modulis ,,Įdomioji istorija (1)“

Mokytojas Algis Bitautas

Tikslai

 1. Padėti mokiniams formuoti istorinę sąmonę, supratimą, kad šiandienos pasaulis, jo tvarka ir vertybės yra istoriškai sąlygotos ir kintančios.
 2. Padėti mokiniams formuoti kritinio mąstymo, kūrybiškumo, komunikabilumo kompetencijas.

Temos

 1. Įvadinė pamoka: Žmonių vardai, pavardės ir slapyvardžiai istorijoje.
 2. Žymiausi mūšiai ir karinės operacijos.
 3. Moterų emancipacijos istorija.
 4. Įtakingiausios Lietuvos istorijos asmenybės.
 5. Istoriniai filmai. Kas tikra o kas ne? Kokie yra geriausiai vertinami istoriniai kino filmai?
 6. Ekskursija po Vilniaus įdomybes.

Laukiamas rezultatas: Mokinių tiriamųjų darbų pristatymas.

 

Modulis ,,Įdomioji istorija (2)“

Mokytojas Algis Bitautas

Tikslai

 1. Padėti mokiniams formuoti istorinę sąmonę, supratimą, kad šiandienos pasaulis, jo tvarka ir vertybės yra istoriškai sąlygotos ir kintančios.
 2. Padėti mokiniams formuoti kritinio mąstymo, kūrybiškumo, komunikabilumo kompetencijas.

Temos

 1. Įvadinė pamoka:
 2. Žymiausi istorikai ir jų darbai: Kiek ir kokių istorijų turime?
 3. Vienuolika tikėjimų, arba Lietuva ne tik su Kristumi, bet ir su žydų Jahve, totorių Alachu
 4. Įtakingiausios Pasaulio istorijos asmenybės: skirstymas, top‘ai
 5. Istoriniai filmai. Kas tikra o kas ne? Kokie yra geriausiai vertinami istoriniai kino filmai?
 6. Ekskursija po Vilniaus įdomybes.

Laukiamas rezultatas: Mokinių tiriamųjų darbų pristatymas.

 

Modulis „Mokomės iš gamtos (1)“

Mokytojas Raimundas Žaltauskas

Tikslai

Suteikti žinias ir būdus, kaip pažinti mus supantį pasaulį, pamatyti gamtoje vykstančius procesus. Užsiėmimų metu, atliekant įvairius bandymus, kuriuos atlikti reikia paprastų, dažniausiai gamtoje ar buityje nesunkiai randamų priemonių, besimokantiesiems padės pažinti aplinką, suprasti joje vykstančius procesus, pamilti supantį pasaulį ir jį tausoti. Užsiėmimų metu tyrinėjama cheminės medžiagų savybės, fizikiniai gamtos reiškiniai, kuriami modeliai, interpretuojami stebėjimų gamtoje rezultatai. Tai skatina tapti aktyviu tyrėju, pažįstančiu aplinką ir gebančiu priimti aplinkai palankius sprendimus.

Temos

 1. Geografinės padėties nustatymas. Orientavimasis gamtoje.
 2. Organizmų reakcija į drėgmę aplinkoje.
 3. Vėjo greičio nustatymas.
 4. Temperatūros matavimai. Šiluma.
 5. Medžiagų savybės ir degumas.
 6. Puošnieji kristalai.
 7. Atmosfera ir jos slėgis.
 8. Nesvarumas. Garso bangų sklidimas ore.
 9. Vandens tūrio kitimas. Paviršiaus įtempimas. „Dekarto naras“.

Laukiamas rezultatas: Geba analizuoti nagrinėtus gamtoje vykstančius reiškinius, supranta vykkstančius procesus, geba pasinaudoti esminėmis sąvokomis ir dėsniais, paaiškinti šių reiškinių praktinį taikymą.

 

Modulis „Mokomės iš gamtos (2)“

Mokytojas Raimundas Žaltauskas

Tikslai

Suteikti žinias ir būdus, kaip pažinti mus supantį pasaulį, pamatyti gamtoje vykstančius procesus. Užsiėmimų metu, atliekant įvairius bandymus, kuriuos atlikti reikia paprastų, dažniausiai gamtoje ar buityje nesunkiai randamų priemonių, besimokantiesiems padės pažinti aplinką, suprasti joje vykstančius procesus, pamilti supantį pasaulį ir jį tausoti. Užsiėmimų metu tyrinėjama cheminės medžiagų savybės, fizikiniai gamtos reiškiniai, kuriami modeliai, interpretuojami stebėjimų gamtoje rezultatai. Tai skatina tapti aktyviu tyrėju, pažįstančiu aplinką ir gebančiu priimti aplinkai palankius sprendimus.

Temos

 1. Aukso taisyklės ir Fibonačio skaičių sekos gamtoje.
 2. Rūšiavimas“.
 3. Skysčio paviršiaus įtempimas.
 4. Augalų transpiracija.
 5. Regos poveikio pusiausvyros išlaikymui nustatymas.
 6. Kūno dalių dominavimo nustatymas.
 7. Elektromagnetinis spinduliavimas ir žmogaus sveikata.

Laukiamas rezultatas: Geba analizuoti nagrinėtus gamtoje vykstančius reiškinius, supranta vykkstančius procesus, geba pasinaudoti esminėmis sąvokomis ir dėsniais, paaiškinti šių reiškinių praktinį taikymą.