Jaunesniojo kurso moduliai vaikams iki 10 m.

Modulis „Kas slepiasi, vyksta gamtoje?“

Mokytoja Rasa Kirkaitė

Tikslai

Gamta yra puiki vieta praktikuoti sąmoningumą / dėmesingumą su vaikais. Tai suteikia begalines galimybes mokytis, tyrinėti, mėgautis, atsipalaiduoti ir būti. Kai praktikuojamas sąmoningumas / dėmesingumas gamtoje, esame labai palankioje vietoje.

Gamta suteikia jaukią erdvę, kuri kviečia vaikus būti su savo pojūčiais. Tai atkreipia jų dėmesį į čia ir dabar ir padeda sumažinti stresą bei nerimą. Gamtoje vaikai skatinami būti akimirkoje ir mėgautis savo jėgomis, kol mokosi apie gamtos pasaulį. Šis supratimas gali paskatinti aplinką tausojantį elgesį ir stiprinti ryšį su žeme ir aplinka.

Temos

 1. Kas slypi gamtoje (buvimas joje), paieška savo objekto, apie kurį norima sužinoti daugiau: jo paslaptis, gyvenimą, kaip susijęs su kitais. Vaikai dalinasi ką jau žino, kuo labiausiai domisi.
 2.  Organizmo sandara (pagrindinės dalys, stebime, pastebime, vėliau kūrybingai be ribų, suvaržymų atvaizduojame).
 3. Gyvybės ciklas (stebime, analizuojame, diskutuojame, vėliau sukuriame, atvaizduojame tam tikrų organizmų gyvenimo ciklą (drugelių, varlių, augalų ir kt.).
 4. Ekologinė niša (Kaip viskas susiję, veikia vienas kitą, bandome jau sujungti aptartus organizmus,veiksnius, sukurti kelių ar vienos populiacijos ekologinę nišą).
 5. Mano vieta šioje planetoje. Ekologija ir aplinkosauga.

 

Modulis „Aš tyrėjas“

Mokytoja Rasa Kirkaitė

Tikslai

Tyrinėjimas, eksperimentų vykdymas padeda ugdyti vaiko išradingumą, ypač jų tikslų nustatymo, planavimo ir problemų sprendimo įgūdžius. Tai taip pat ugdo intelektualinį smalsumą, padeda vaikams įgyti naujų klausimų kėlimo ir pasaulio supratimo būdų.

Mokslo mokymas atliekant praktinius eksperimentus yra vienas veiksmingiausių būdų vaikams suprasti mokslines sąvokas ir procesus. Praktiniai projektai padeda studentams įsivaizduoti, kaip šios sąvokos veikia realiame pasaulyje, ir įkvepia supratimą, kad jie gali pritaikyti savo žinias ne tik atliekant testus ar namų darbus.

Temos

Priklausomai nuo orų, jei šiltas ir malonus oras – vaikai tyrinėja botanikos sodą, susipažįstame su ten esančiais augalais, kaip juos galime atpažinti, kuo jie skiriasi, apie jų savybes. Įterpiant tam tikrus eksperimentus. Kuomet orai netinkami būti lauke, atliekami eksperimentai, aptariame tai ką sužinojome iš jų.

 

Modulis „Pažįstu pasaulį: keliauju po ES“

Mokytoja Kristina Kondrotienė

Tikslai

 1. Pagilinti vaikų žinias apie ES (atsiradimo istoriją, tikslus, nares) per įvairias projektines veiklas.
 2. Ugdyti vaikų komandinio darbo bei bendradarbiavimo įgūdžius, skatinti pažinimo bei atradimo džiaugsmą, gebėjimą rasti sprendimus bei ieškotis informacijos.

Temos

 1. Susipažinkime. Modulio „Pažįstu pasaulį: keliauju po ES“ pristatymas, tikslai, laukiamas rezultatas. Kodėl žmonės keliauja? Iššūkis: tapk gidu savo mieste penkioms minutėms!
 2. Susisiekimo priemonės ES – kaip tobulėja pasaulis? Iššūkis: kahoot.
 3. Ar tiltai – tik statiniai? Mes – inžinieriai. Iššūkis: konstruojame tiltus patys (lego, popierius, plastilinas ar kt. pasirinktos įsirinktos).
 4. Kalbos ES: ar įmanoma susikalbėti mokant tik savo kalbą? Iššūkis: komikso kūrimas.
 5. Garsūs ir žinomi be instagra‘oo, facebook‘o ir tik tok‘o: žymiausi Europos šalių žmonės. Iššūkis: protų mūšis.
 6. Projektų pristatymas. Modulio akimirkų apžvalga ir aptarimas. Iššūkis: apdovanojimai.

Laukiamas rezultatas: Modulio veiklų rezultatas – pasirinktos ES valstybės pristatymas pasirinkta forma: prezentacija, plakatas, pasakojimas su vaizdinėmis priemonėmis, kahoot ir pan. Pristatymas gali būti tiek individualus, tiek grupinis darbas, bet su aiškiai įvardintomis kiekvieno dalyvio atsakomybėmis. Tikimasi, jog šalis bus pristatyta kuo įvairesniais aspektais: gamta, politika, miestai, kultūra, žmonės ir pan.

 

Modulis ,,Lietuvių kalba ir menai“

Mokytoja Rasma Raudonienė

Tikslai

 1. Pasitelkiant meninės raiškos priemones giliau pajusti lietuvių kalbos išskirtinumą kitų kalbų kontekste, suprasti kalbos mokslo reikšmę sau ir kitiems.
 2. Sutelkti kūrybiniams ieškojimams, žadinti nestandartinį mąstymą, smalsumą.

Temos

 1. Kriptoanalizė. Šifras ir raktas. Anagramos ir akrostichai šifruose.
 2. Kalba. Kalbų rūšys. Kaip bendrauja nebyliai. Nebylus kinas. Paveikslėlių knygos.
 3. Kalbų šeimos. Lietuvių kalba (gimtoji kalba).
 4. Dirbtinės kalbos. Esperanto kalba ir Lietuva. Komikso žanras.
 5. Tarmės ir bendrinė kalba.Tautosaka. Apie Šiokias, Tokias ir Anokias (pasakos (liaudies, autorinės), sakmės, padavimai).
 6. Trukt už vadžių, vėl iš pradžių. Ženklai virsta raštu. Neįprastos abėcėlės. Stebuklingieji siluetai: kai susitinka juoda ir balta.

Laukiamas rezultatas:

Pasirinktinai:

 1. Sukurs 3D interaktyvų indoeuropiečių kalbų medį.
 2. Sukurs mirioramą.
 3. Sukurs instaliaciją „Eilėraščių sodas“.

 

Modulis „Žemė tavo rankose“

Mokytojas Simonas Saarmann

Tikslai

 1. Susipažinti su Žemės paviršiaus ir gelmių reiškiniais.
 2. Atpažinti savo artimiausioje aplinkoje galimybes pažinti Žemę.

Temos

 1. Pažink Vilnių su mamutu.
 2. Tektonika – kaip susidaro kalnai?
 3. Kristalai ir jų auginimas.
 4. Rekonstrukcija – ką šukė gali papasakoti?
 5. Kaip pasigaminti lavą?
 6. Fosilijų detekyvas.

Laukiamas rezultatas: Užsiėmimai vyks „Mokslo scenos“ principu, t.  y. vaikai ne tik mokysis tyrimo eigoje atpažinti mokslininko žingsnius, bet ir bandys pristatinėti rezultatus. Mokslinė komunikacija, gebėjimas aiškiai ir trumpai, bei patraukliai pristatyti atradimą, yra labai svarbi kiekvieno tyrėjo savybė. Tad kiekvienos veiklos metu filmuosime vaikus, kur jie pasakos, ką veikia, o pabaigoje bandysime sukurti trumpą filmuką apie tai, kaip Vilniuje galime pažinti visą mūsų planetą.