Moduliai 3-čių klasių moksleiviams

KAUNAS

Socialinis, kalbinis ugdymas ir sveika gyvensena;

Gamtamokslinis ugdymas;

Matematika ir menai. 

VILNIUS

Asmenybinė ūgtis;

Pasaulio pažinimas + STEM;

Taikomoji matematika.