Psichologų pagalbos platforma

„Gifted“ programos mokiniams ir jų šeimoms suteikiama galimybė naudotis psichologų pagalbos
platforma. Tai labai svarbi „Gifted“ programos dalis.

Kaip žinia, gabiems vaikams dažnai yra būdingas padidintas jautrumas, kuris gali pasireikšti padidintu
judrumu, jie gali greitai pavargti nuo triukšmo ar ryškios šviesos klasėje. Šie vaikai stipriai emociškai reaguoja į situacijas: jie giliai liūdi ir stipriai džiaugiasi ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Dėl to dažnai
pastebime, jog gabūs vaikai nerimauja dėl pasaulyje egzistuojančių neteisybių ar globalinių problemų. Jie taip pat linkę į perfekcionizmą ir gali giliai sielotis dėl savo klaidų. Todėl suaugusieji turi rūpintis vaikų emocine sveikata – mokyti suprasti savo emocijas, mokyti jas išreikšti tinkamai. Dėl to programoje
dirbantys kompetentingi psichologai paraleliai dirba kartu su modulių mokytojais. Pagalba teikiama
vaikams, kurie nori labiau pažinti save, tėvams, kuriems kyla įvairių klausimų, ir mokytojams, kurie dirba su
gabiais vaikais. Psichologai veda užsiėmimus vaikų grupėse, kartą per mėnesį kviečia gabių vaikų šeimas į susitikimus, teikia šeimoms bei mokytojams individualias konsultacijas.

Psichologų komanda:

Dr. Jurga Misiūnienė (jurga.misiuniene@vdu.lt)

Asta Blandė (asta.blande@gmail.com)

Vidmantas Šmitas (vidmantassmitas@gmail.com)

Gerda Ajauskienė (gerda.ajauskiene@gmail.com)

Marija Judzentavičiūtė (m.judzentaviciute@gmail.com)