Programa

Metinė programa kiekvienai grupei sudaroma rugpjūčio mėnesį, kai baigiasi priėmimas. Atsižvelgiant į mokinių stiprybes, parengiama programa mokslo metams iš 5-6 modulių. Moduliai metų eigoje gali būti keičiami atsižvelgiant į mokinių grupės poreikius.

Moduliai sudaromi pagal 4 kursų lygius:

  • Ikimokyklinio kurso moduliai vaikams iki 6 m.
  • Jaunesniojo kurso moduliai vaikams iki 10 m.
  • Viduriniojo kurso moduliai vaikams iki 14 m.
  • Vyresniojo kurso moduliai vaikams iki 18 m.