Vyresniojo kurso moduliai vaikams iki 18 m.

Dailės terapijos modulis

Mokytoja Rasa Kirkaitė

Tikslai

 1. Ugdyti savo ir kitų psichinės būsenos, minčių, emocijų suvokimą (mentalizacija).
 2. Kurti tapatumo jausmą, atradimą, saviraišką.
 3. Savivertės stiprinimas.
 4. Kai kurie specifiniai meno terapijos aspektai: saugi erdvė; mokymosi įveikos strategijų kūrimas; išraiška, mąstymas ir kalbėjimas terapijoje; meno kūrinių kūrimas; sesijos yra socialios, bet atsižvelgiama į atvejus – neverčiamas verbalinis bendravimas (dailės terapijoje galima išsisakyti, išreikšti jausmus be žodžių).

Temos

 1. Atsipalaidavimas (vaizduotės išlaisvinimas, suteikiant laisvumo, vienas kito pažinimas, „truputis tavęs, truputis manęs“).
 2. Emocijos (emocijų ratas, lavinamas emocijų žodynas, analizuojamos skirtingos emocijos ir jų įtaka).
 3. Buvimas čia ir dabar (sujungiama su „mindfulness“, mokomasi būti akimirkoje, stebėti aplinką, save ir kitus).
 4. Vidinis pasaulis (fantazijos, norai, svajonės, baimės…).
 5. Pažinimas per meno kūrinius (sujungiama dailės terapija su muzikos, kino, judesio terapija, ieškoma atrama per meno kūrinius („Aš matau, girdžiu, jaučiu, esu“).

 

Modulis „Kuo gyveni? Aš. Tu. Mes.“

Mokytoja dr. Jurga Misiūnienė

Tikslai

 1. Stiprinti savęs, kitų ir savęs tarp kitų suvokimą, nagrinėjant mokiniams aktualias psichologijos temas.
 2. Lavinti atsiskleidimo ir tolerancijos kito nuomonei įgūdžius.

Temos

 1. Aš pažįstu save. Ar tikrai?
 2. Tu man (ne)rūpi!
 3. Mes negalime gyventi be kitų…
 4. Aš viduje ir išorėje: atsiskleidimo dovana.

Laukiamas rezultatas: Pagrindinis modulio rezultatas – pagilintos mokinių socialinės kompetencijos, susijusios su gebėjimu atsiskleisti bendravime ir jame priimti save ir kitus tokius, kokie esame. Šiuo tikslu pirmame užsiėmime žvilgsnis bus nukreiptas į save (,,AŠ“), antrame – žmones, tarp kurių mes gyvename (,,TU“), o trečiame – į mūsų vaidmenis bendraujant ir bendradarbiaujant (,,MES“). Plačios temos suteikia kryptį diskusijai, leidžia mokiniams rinktis konkrečias potemes, kurios atlieptų jų kasdieninį gyvenimą ir būtų aktualios. Aktyvių metodų dėka dalyviai kviečiami kelti klausimus, dalintis savo ir nekritikuojant priimti kito nuomonę, požiūrį ir įsitikinimus. Paskutinio susitikimo metu mokiniams skiriamas kūrybinis darbas: sukurti dėžutę, atspindinčią vidines ir išorines asmenybės savybes. Tam reikės apibendrinti užsiėmimuose įgytas įžvalgas, įdarbinti vaizduotę ir panaudoti įvairias priemones, kurias įmanoma rasti klasėje ir lauke.

 

Modulis ,,Miškinėjimas“

Mokytoja Aistė Virketė

Tikslai

 1. Supažindinti su sąmoningumo gamtoje praktikomis (angl. Science of Eco-Mindfulness)
 2. Skatinti kūrybingumą ieškant tvarių sprendimų ekologinėse problemose.

Temos

 1. Mindfulness ir gamta, Miško maudynės.
 2. Miško maudynės. 1 pojūtis – rega.
 3. Miško maudynės. 2 pojūtis – skonis.
 4. Miško maudynės. 3 pojūtis – lytėjimas.
 5. Miško maudynės. 4 pojūtis – uoslė.
 6. Miško maudynės. 5 pojūtis – klausa.

 

Modulis „Jaunasis politikas”

Mokytojas: dr. Algis Bitautas

 

Užsiėmimų temos: 

 1. Įvadinė pamoka: kas yra politika ir kam ji reikalinga? (Valstybės sąvoka)
 2. Politinės ideologijos nuo XIX a. iki šių laikų:
 3. Liberalizmo ideologija.
 4. Katalikiškosios socialinės idėjos.
 5. Kairiųjų socialistų idėjos.
 6. Ultrakairiųjų ir dešiniųjų palyginimas.
 7. Trečiojo pasaulio politinės idėjos.
 8. Pastarųjų dešimtmečių idėjos.
 9. Kelyje iš autoritarizmo į demokratiją.
 10. Įtakingiausios Lietuvos istorijos asmenybės
 11. Rinkimai. 
 12. Globalizacija.