Moduliai 5-tų klasių moksleiviams

KAUNAS

Matematika;

Gamtamokslinis ugdymas;

Informatika ir anglų k.;

Ekonomikos pradmenys. 

VILNIUS

Kinematografija;

Kompiuterija;

Asmenybinis saugumas socialiniuose tinkluose;

Gamtamokslinis ugdymas;

Istorija;

Astronomija.