Kaip pagal Izraelio švietimo modelį ugdomi Lietuvos gabūs vaikai ir kodėl 30 proc. Nobelio premijos laureatų – žydai

Mūsų šalyje skiriamas didelis dėmesys specialiųjų poreikių vaikams, kurie turi mokymosi sunkumų. Yra sukurta visa pagalbos tokiems vaikams sistema, paruošti specialistai, parengtos programos. Tačiau gabūs vaikai taip pat yra specialiųjų poreikių vaikai, bet jiems iki šiol jokios pagalbos sistemos nebuvo, teigia tarptautinės Lietuvos ir Izraelio gabių vaikų ugdymo programos „Gifted“, siekiančios atrasti talentingus vaikus ir ugdyti jų gebėjimus, koordinatorė Lietuvoje Dileta Tindžiulienė. Su 15min GYVENIMO pašnekove kalbamės apie tai, kuo ją pačią sužavėjo Izraelio švietimo modelis, kodėl buvo pasirinkta būtent ši programa ir kokią formą ji įgavo Lietuvoje.

Plačiau