Prasidėjo registracija naujiems mokslo metams

Vaikus, norinčius mokytis „Gifted“ programoje, kviečiame registruotis į testavimą, kuris
vyks nuo balandžio mėn. 25 dienos.  Testuotis bus kviečiami tik elektroniniu būdu užsiregistruoti vaikai. Informacija dėl registracijos teikiama el. paštu gifted@vdu.lt.

REGISTRACIJA

Tarptautinėje Lietuvos-Izraelio programoje ugdomi 5-18 metų vaikai. Programa vykdoma pagal Izraelio valstybės gabių vaikų ugdymo modelį VDU Švietimo akademijoje Kaune ir Vilniuje. Specialiai parengti mokytojai ir dėstytojai paruošė programas gabių vaikų gebėjimų intelektualiam ir emociniam ugdymui. Izraelio praktika rodo, kad labai svarbu laiku identifikuoti ir tinkamais metodais ugdyti gabius vaikus.

Testavimas vykdomas pagal Izraelio partnerių metodiką suderintu iš anksto grafiku Testavimus vykdo
kvalifikuoti universiteto psichologai ir programos partneriai, kurie analizuoja ir apibendrina kiekvieno vaiko rezultatus bei nustato jo IQ.

Ateidami į testavimą vaikai / tėvai su savimi turi turėti:
– pavedimo už testavimą kopiją;
– tėvų pasirašytą sutikimą, kurį atsiųsime el. paštu (tuo atveju, jei vyresnių klasių moksleiviai ateina
vieni).

Atkreipiame dėmesį, kad surinkti duomenys naudojami siekiant atrinkti mokinius į programą. Mokiniams, patekusiems į programą, el. paštu siunčiami dalyvavimo programoje sertifikatai. Testo rezultatai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.

Testavimas – mokamas. Kaina – 50 Eur.