Psichologė dr. Jurga Misiūnienė: kokios pagalbos reikia gabiam vaikui? ar jos reikia?

Ką reiškia būti gabiu vaiku? Kokią kainą gabūs vaikai moka už mūsų klaidingą gabumų sutapatinimą su žmogaus verte? Kokios pagalbos reikia tokiam vaikui?
Į visus atsakymus tinklalaidėje atsako VDU dėstytoja, Gifted centro psichologų komandos kuratorė dr. Jurga Misiūnienė.
Laidos įrašas